ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 公司½Ž€ä»?关于我们-锦程物流¾|?/title> <script type="text/javascript"> function Show() { var showmenu = document.getElementById("c_1") if (showmenu.style.display == "block") { document.getElementById("c_1").style.display = "none"; } else { document.getElementById("c_1").style.display = "block"; } } </script> <!--[if !IE]>å³îC¼šä¸‹æ‹‰<![endif]--> <script type="text/javascript" language="javascript"> $(function () { $("#navbox3").hoverClass("current"); }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--¾ŸŽå…ƒå¿«ä»˜ç‚¹å‡»å’¨è¯¢--> <link href="http://style.jctrans.com/floatMY/css/floatMY.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <div class="floatadsdollor"> <div class="floatMY"> <a href="http://swt.jctrans.com/LR/Chatpre.aspx?id=LHF68946006&lng=cn" target="_blank" style="display:block; width:105px; height:135px; background:url(http://style.jctrans.com/floatMY/images/105x135.png) no-repeat;"> <span><img src="http://style.jctrans.com/floatMY/images/mykfkf.gif" width="75" height="21" /></span> </a> </div> </div> <!--¾ŸŽå…ƒå¿«ä»˜ç‚¹å‡»å’¨è¯¢--> <div class="top"> <div class="topbg"> <div class="topwrapper"> <div class="topnav"> <div class="navleft" id="navleft"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽæ¥åˆ°é”¦½E‹ç‰©‹¹ç½‘<b class="loginnew"> <a target="_self" href="http://www.hjzosm.live/login.html">[ç™Õd½•]</a><a target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/Register.html">[免费注册]</a> </b> </div> <div class="navright"> <div id="options" style="line-height: 24px; left: 442px;"> <dl> <dt id="text"> <a href="javascript:void(0);" class="swsy" onclick="SetHome(this)">设äؓ首页</a> </dt> </dl> </div> <div class="t_line1" style="left: 510px; ">|</div> <div id="navbox" class="more_menu" style="left: 520px;"> <a class="tit" href="http://hd.jctrans.com/" target="_blank">华东ç«?/a> <ul class="subnav"> <li><a href="http://sz.jctrans.com/" target="_blank">深圳ç«?/a></li> <li><a href="http://dl.jctrans.com/" target="_blank">大连ç«?/a></li> <li><a href="http://port.jctrans.com/tianjin.html" target="_blank">天æÓ|ç«?/a></li> <li><a href="http://port.jctrans.com/guangzhou.html" target="_blank">òq¿å·žç«?/a></li> <li><a href="http://qd.jctrans.com/" target="_blank">青岛ç«?/a></li> </ul> </div> <div class="t_line1" style="left: 574px; ">|</div> <div id="options" style="line-height: 24px; left: 585px;"> <dl> <dt id="text"> <a target="_blank" href="http://market.jctrans.com/2013/product/index.shtml">产品专区</a> </dt> </dl> </div> <div class="t_line2" style="left: 638px; ">|</div> <div id="navbox3" class="more_menu" style="left:647px;"> <a class="tit" href="#">物流å³îC¼š <img src="http://style.jctrans.com/index2012/images/hot_2.gif" width="22" height="14" class="new_010" alt="物流å³îC¼š" style="top:-4px;" /></a> <ul class="subnav"> <li><a href="http://www.f-f-china.cn/" target="_blank">全球物流企业发展å³îC¼š</a></li> <li><a href="http://iffc.f-f-china.com/" target="_blank">“一带一路”峰ä¼?/a></li> </ul> </div> <div class="topnavmore" style=" padding-left:60px;left:653px;"> | <a href="http://www.jctrans.net/" target="_blank">国际ç«?/a>| <a href="http://www.jinhangbao.net/" target="_blank" style=" position:relative;">锦航ä¿?img src="http://style.jctrans.com/index2012/images/new002.gif" width="22" height="14" alt="new" class="new_010" style="right: -5px;" /></a>| <a href="http://baoguan.56yhc.com/" target="_blank" style=" position:relative;">在线报关<img src="http://style.jctrans.com/index2012/images/new002.gif" width="22" height="14" alt="new" class="new_010" /></a> <a href="http://hr.jctrans.com/" target="_blank" style=" position:relative;">物流校招òq›_°<img src="http://style.jctrans.com/index2012/images/new002.gif" width="22" height="14" alt="new" class="new_010" /></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="wr990 logo_sea"> <div class="logo"> <a href="http://www.hjzosm.live" target="_blank"> <img src="http://style.jctrans.com/index2012/images/logo200907.png" width="185" height="55" /> </a> </div> <div class="searchbox"> <div class="wlxw_down"><p><a href="http://info.jctrans.com/mobile/jcnews.html" target="_blank" title="">手机物流新闻</a></p></div> <div class="search_menu"> <ul> <li onclick="setTabLocal('scontent',1,4,'')" id="scontent1" class="tab-on"><a target="_blank">˜qä­h</a></li> <li onclick="setTabLocal('scontent',2,4,'')" id="scontent2"><a target="_blank">公司åº?/a></li> <li onclick="setTabLocal('scontent',3,4,'')" id="scontent3"><a target="_blank">资讯</a></li> <li onclick="setTabLocal('scontent',4,4,'')" id="scontent4"><a target="_blank">物流产品</a></li> </ul> </div> <div class="c"></div> <div class="search_box"> <div id="con_scontent_1" class="s-content" style="display: block;"> <ul> <li> <span class="kuang"> <select onchange="SearchChanged('select_yunjia','1');" class="jzx" id="select_yunjia" name="select_yunjia"> <option value="0">整箱</option> <option value="1">拼箱</option> <option value="2">散杂è´?/option> <option value="3">½Iø™¿</option> <option value="4">å¿«é€?/option> <option value="6">集卡</option> <option value="5">陆运</option> <option value="9">铁èµ\</option> <option value="7">仓储</option> <option value="8">报关</option> </select> </span> </li> <li id="con_s_1_0" style=""> <span class="kuang"> <select name="search_gp_class" class="jzx" id="search_gp_class"> <option value="1" selected="selected">普柜</option> <option value="8">冯‚—</option> <option value="18">危险å“?/option> <option value="99">特种æŸ?/option> </select> </span> <em>起始港:</em> <span class="ipt-asy bord"> <input type="text" class="por_a" id="search_gp_startid" /> </span> <em>目的港:</em> <span class="ipt-ayb"> <input type="text" class="por_a" id="search_gp_endid" /> </span> <input type="button" onclick="search_gp()" class="search-btn" /> </li> <li style="display: none;" id="con_s_1_1"> <em>起始港:</em> <span class="ipt-asy bord"> <input type="text" id="search_lcl_startid" class="por_b" /> </span> <em>目的港:</em> <span class="ipt-ayb"> <input type="text" id="search_lcl_endid" class="por_b" /> </span> <input type="button" onclick="search_lcl()" class="search-btn" /> </li> <li style="display: none;" id="con_s_1_2"> <span class="kuang"> <select class="jzx" id="search_bk_class" name="search_bk_class"> <option value="1">散杂¿UŸèˆ¹</option> <option value="2">散杂配蝲</option> </select> </span> <em>装运港:</em> <input type="text" class="mar_input por_c" value="" id="search_bk_startid" /> <em>¾~¯‚¿æ¸¯ï¼š</em> <input type="text" class="por_c mar_input" value="" id="search_bk_endid" /> <input type="button" onclick="search_bk()" class="search-btn" /> </li> <li class="mar_input" style="display:none;" id="con_s_1_3"> <em>起始圎ͼš</em> <span class="ipt-asy"> <input type="text" id="search_air_startid" class="por_d" /> </span> <em>目的圎ͼš</em> <span class="ipt-ayb"> <input type="text" id="search_air_endid" class="por_d" /> </span> <input type="button" onclick="search_air()" class="search-btn" /> </li> <li style="display: none;" id="con_s_1_4"> <span class="kuang"> <select class="jzx" onchange="changeExpressType(this)" id="search_express_type" name="search_bk_class"> <option value="0">国内</option> <option selected="selected" value="1">国际</option> </select> </span> <em>起始圎ͼš</em> <input type="text" class="por_i" value="" id="search_express_startid" /> <span>目的圎ͼš</span> <input type="text" class="por_i" value="" id="search_express_endid" /> <input type="button" onclick="search_express();jctransClick(this,'6-9')" class="search-btn" /> </li> <li class="mar_input" id="con_s_1_5" style="DISPLAY: none"> <span class="kuang"> <select name="search_land_class" class="jzx" id="search_land_class"> <option value="1" selected="">公èµ\整èžR</option> <option value="2">公èµ\零担</option> <option value="3">½Iø™žR信息</option> <option value="4">专线˜qè¾“</option> </select> </span> <em>起始圎ͼš</em> <input value="误‚¾“å…¥è“v始地" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“å…¥è“v始地')" id="search_land_startid" class="por_j" onblur="TxtString(this,'误‚¾“å…¥è“v始地')" /> <span>目的圎ͼš</span> <input value="误‚¾“入目的地" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“入目的地')" id="search_land_endid" class="por_j" onblur="TxtString(this,'误‚¾“入目的地')" /> <input type="button" name="" onclick="search_landnew()" class="search-btn" /> </li> <li class="mar_input" id="con_s_1_9" style="DISPLAY: none"> <em>起始圎ͼš</em> <input value="误‚¾“å…¥è“v始地" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“å…¥è“v始地')" id="search_tl_startid" class="por_e" onblur="TxtString(this,'误‚¾“å…¥è“v始地')" /> <span>目的圎ͼš</span> <input value="误‚¾“入目的地" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“入目的地')" id="search_tl_endid" class="por_e" onblur="TxtString(this,'误‚¾“入目的地')" /> <input type="button" name="" onclick="search_tl()" class="search-btn" /> </li> <li class="mar_input" style="display:none;" id="con_s_1_6"> <em>起始圎ͼš</em> <span class="ipt-asy"> <input type="text" onblur="TxtString(this,'误‚¾“å…¥è“v始地')" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“å…¥è“v始地')" value="误‚¾“å…¥è“v始地" id="search_jika_startid" class="por_l" /> </span> <em>目的圎ͼš</em> <span class="ipt-ayb"> <input type="text" onblur="TxtString(this,'误‚¾“入目的地')" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“入目的地')" value="误‚¾“入目的地" id="search_jika_endid" class="por_l" /> </span> <input type="button" onclick="search_jika()" class="search-btn" name="" /> </li> <li class="mar_input" style="display:none;" id="con_s_1_7"> <span class="kuang"> <select class="jzx" id="search_storage_class" name="search_storage_class"> <option value="1">普é€?/option> <option value="2">¾l¼åˆ</option> <option value="3">保税</option> <option value="4">冷库</option> <option value="5">危品</option> <option value="6">立体</option> <option value="7">其它</option> </select> </span> <em>地区åQ?/em> <span class="ipt-asy bord"> <input type="text" id="search_storage_city" class="por_f" /> </span> <input type="button" onclick="search_storage()" class="search-btn" /> </li> <li class="mar_input" style="display:none;" id="con_s_1_8"> <span class="kuang"> <select class="jzx" id="search_baoguan_class" name="search_baoguan_class"> <option value="1">出口报关</option> <option value="2">˜q›å£æŠ¥å…³</option> </select> </span> <em>地区åQ?/em> <span class="ipt-asy bord"> <input type="text" class="por_k" id="search_baoguan_ports" /> </span> <input type="button" onclick="search_baoguan()" class="search-btn" /> </li> </ul> </div> <div style="display: none;" id="con_scontent_2" class="s-content"> <ul> <li> <em class="floatboc"></em> <span class="kuang"> <select onchange="ComanyTypeChange();" class="gsk" id="CompanyType" name="CompanyType"> <option value="1">物流¾cÕd…¬å?/option> <option value="2">工厂及èåN易类公司</option> </select> </span> </li> <li id="li_comptype"> <em class="floatboc"></em> <span class="kuang"> <select class="gsk" id="comptype"> <option value="0">主营业务</option> <option value="2110">‹¹¯‚¿è´§è¿ä»£ç†</option> <option value="2310">散杂¿UŸèˆ¹ä»£ç†</option> <option value="2170">船代公司</option> <option value="2130">½Iø™¿è´§è¿ä»£ç†</option> <option value="2120">快递公å?/option> <option value="2030">陆运公司</option> <option value="2050">仓储公司</option> <option value="2140">报关è¡?/option> <option value="2070">场站</option> <option value="2180">理货公司</option> <option value="2010">船公å?/option> <option value="2020">航空公司</option> <option value="2060">港务局åQˆç å¤ß_¼‰</option> <option value="2150">其他物流供应å•?/option> </select> </span> </li> <li id="li_comptxt"> <span class="ipt-b bord"> <input type="text" class="ip_style_a por_m" maxlength="30" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“入关键字')" onblur="TxtString(this,'误‚¾“入关键字')" value="误‚¾“入关键字" id="comptxt" /> </span> </li> <li style="display:none;" id="li_key"> <span class="ipt-b"> <input type="text" class="por_n" onfocus="TxtString(this,'输入公司名称执行搜烦')" onblur="TxtString(this,'输入公司名称执行搜烦')" value="输入公司名称执行搜烦" id="key" /> </span> </li> <li> <input type="button" class="search-btn" onclick="GskSearch();jctransClick(this,'6-11')" /> </li> </ul> </div> <div style="display: none;" id="con_scontent_3" class="s-content"> <form target="_blank" id="cse-search-box" action="http://hd.jctrans.com/Search/Default/1.html"> <ul> <li> <em class="floatboc"></em><span class="kuang"> <select id="sltCMS" class="gsk"> <option value="1">新闻</option> <option value="2">物流</option> <option value="3">贸易</option> <option value="4">工具</option> </select> </span> </li> <li> <em>关键字:</em> <span class="ipt-b bord"> <input type="text" style="width: 500px;height:18px;height:20px\9;*height:20px; *line-height:18px;_line-height:16px;_height:auto;color:#999999" onfocus="TxtString(this,'误‚¾“入关键字')" onblur="TxtString(this,'误‚¾“入关键字')" maxlength="255" value="误‚¾“入关键字" name="q" id="q" /> </span> </li> <li> <input type="hidden" id="Hidden1" value="009653682807279318634:haungdxkv0o" name="cx" /> <input type="hidden" id="Hidden2" value="FORID:9" name="cof" /> <input type="hidden" id="Hidden3" value="gb2312" name="ie" /> <input type="button" onclick="return CheckZixunEx();" class="search-btn" value="" name="sa" id="btnSearchCMS" /> </li> </ul> </form> </div> <div class="s-content" id="con_scontent_4" style="display:none"> <ul> <li> <em class="floatboc"></em><span class="kuang"> <select id="selWlCategory" class="wlcp"></select> </span> </li> <li> <em>关键字:</em> <span class="ipt-b"> <input type="text" id="txtKey" style=" width:460px" /></span> </li> <li> <input type="submit" name="sa" id="btnSearch_Common" value="" class="search-btn" onclick="SearchWLCategory();" /> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="c"></div> <div class="nav"> <div class="wr990"> <div class="me first" id="srwp"> <img src="http://style.jctrans.com/index2012/images/new002.gif" width="22" height="14" alt="new" class="new_002" /> <p> <a href="http://dollar.56yhc.com/" target="_blank">¾ŸŽå…ƒå¿«ä»˜</a></p> <p style="font: 12px/1.5 Tahoma,Arial,'宋体',sans-serif"> <a href="http://tcs.56yhc.com/" target="_blank">T . C . S</a></p> </div> <div class="me"> <p> <a href="http://www.hjzosm.live/yj.htm" target="_blank">˜q?ä»?/a></p> <p> <a href="http://chuanqi.jctrans.com/" target="_blank">èˆ?æœ?/a></p> </div> <div class="me newgig"> <p> <a href="http://shipping.jctrans.com/" target="_blank">集装½Ž?/a><a href="http://bulk.jctrans.com/" target="_blank">散杂è´?/a><a href="http://air.jctrans.com/" target="_blank">½Iºã€€˜q?/a> </p> <p> <a href="http://shipping.jctrans.com/lcl.html" target="_blank">拹{€€½Ž?/a><a href="http://land.jctrans.com/" target="_blank" class="txt_1">陆 ˜q?/a><a href="http://ex.jctrans.com/" target="_blank">快 é€?/a> </p> </div> <div class="me"> <p> <a href="http://iacc.jctrans.com/" target="_blank">æŠ?å…?/a></p> <p> <a href="http://whse.jctrans.com/" target="_blank">ä»?å‚?/a></p> </div> <div id="srwp" class="me"> <p> <a href="http://move.jctrans.com/" target="_blank">¿Uäh物品</a></p> <p> <a href="http://www.hjzosm.live/lh/index.htm" target="_blank">在线货盘</a></p> </div> <div id="srwp" class="me"> <p> <a href="http://company.shipping.jctrans.com/HaiwaiPD/index.html" target="_blank">‹¹·å¤–代理</a></p> <p> <a href="http://www.hjzosm.live/hb/hbnew.htm" target="_blank">合作保障</a></p> </div> <div class="me"> <p> <a href="http://company.jctrans.com/" target="_blank">物流公司</a></p> <p> <a href="http://trade.jctrans.com/CompanyHome/index.html" target="_blank">贸易公司</a></p> </div> <div class="me"> <p> <a href="http://info.jctrans.com/" target="_blank">资讯首页</a><a href="http://info.jctrans.com/news/default.shtml" target="_blank">新闻中心</a><a href="http://info.jctrans.com/gongju/" target="_blank">工具</a><a href="http://info.jctrans.com/zhanhui/ " target="_blank">会议</a> </p> <p> <a href="http://info.jctrans.com/zhuanti/wlrd/default.shtml" target="_blank"> 物流专题</a><a href="http://info.jctrans.com/rw/default.shtml" target="_blank">人物专访</a><a href="http://info.jctrans.com/xueyuan/default.shtml" target="_blank">学院</a><a href="http://job.jctrans.com/" target="_blank">人才</a> </p> </div> <div class="me"> <p> <a href="http://club.jctrans.com/" target="_blank">物流论坛</a></p> <p> <a href="http://info.jctrans.com/hydt/default.shtml" target="_blank">行业动æ€?/a></p> </div> <div class="me nbg last"> <p> <a href="http://trade.jctrans.com/" target="_blank">贸 æ˜?/a></p> <p> <a href="http://fob.jctrans.com/" target="_blank">物èåNå¯ÆDˆª</a></p> </div> </div> </div> <div class="contenergs"> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="105"><img src="http://www.hjzosm.live/about/Images/topbanner.jpg" width="960" height="100" /></td> </tr> </table> <br /> <table width="960" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr bgcolor="#FFFFFF"> <td height="0" colspan="2"></td> </tr> <tr> <td width="200" valign="top"> <script src="http://www.hjzosm.live/js/jsindex.js"> GetUserName(); </script> <div class="navdiv"> <ul> <li id="1" class="on"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US001.gif" align="absmiddle" /> <a href="gongsijianjie.htm">公司½Ž€ä»?/a></li> <li id="7"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US007.gif" align="absmiddle" /> <a href="gongsidongtai.htm">公司动æ€?/a></li> <!--<li id="3"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US003.gif" align="absmiddle"> <a href="fazhanlicheng.htm">发展历程</a></li>--> <li id="2"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US002.gif" align="absmiddle" /> <a href="qiyewenhua.htm">企业文化</a></li> <!--<li id="4"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US004.gif" align="absmiddle"> <a href="guanlituandui.htm">½Ž¡ç†å›¢é˜Ÿ</a></li>--> <li id="8" onclick="Show(c_1)"> <img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US011.gif" align="absmiddle" /> <span class="f14">产品与服åŠ?/span> <div class="zhan" id="c_1" style="display:none;"> <a target="_blank" href="http://market.jctrans.com/2013/product/index.shtml" class="fc_red">信誉通CCP</a><br /> <a target="_blank" href="http://market.jctrans.com/2013/product/index.shtml" class="fc_red">推广直通èžREPS</a> <br /> <a target="_blank" href="http://market.jctrans.com/2013/product/index.shtml" class="fc_red">专业物流服务商CSP</a> <br /> <a target="_blank" href="http://market.jctrans.com/2013/product/index.shtml" class="fc_red">信誉通国际版GCP</a><br /> <a target="_blank" href="http://market.jctrans.com/2013/product/index.shtml" class="fc_red">实力服务å•?TSP</a><br /> <!--<a href="http://bx.jctrans.com/" target="_blank" class="fc_red">货运é™?/a><br />--> <a href="http://www.hjzosm.live/adservice/index.htm" target="_blank" class="fc_red"> òq¿å‘Š </a><br /> <a target="_blank" href="http://www.f-f-china.cn/" class="fc_red">全球物流企业发展å³îC¼š</a> </div> </li> <!--<li id="6" onclick="Show(2)"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US006.gif" align="absmiddle"> <span class="f14">品牌å»ø™®¾</span> <div class="zhan" id="c_2" style="display:none;"><a href="meitibaodao.htm" target="_blank" class="productF">媒体报道</a><br><a href="http://market.jctrans.com/" target="_blank" class="productF">˜q‘期‹zÕdŠ¨</a></div> </li>--> <!--<li id="5"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US005.gif" align="absmiddle"> <a href="qiyerongyu.htm">企业荣誉</a></li>--> <li id="9"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US009.gif" align="absmiddle" /> <a href="fenzhijigou.htm">联系我们</a></li> <li id="10"> <img src="http://www.hjzosm.live/about/images/US008.gif" align="absmiddle" /> <a href="yglz.htm">审计监察</a> </li> </ul> </div> </td> <td valign="top" style="padding-left:10px; "> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="25" style="border-bottom:1px solid #999999"><a href="http://www.hjzosm.live" target="_blank">锦程物流¾|?/a> > <a href="gongsijianjie.htm">关于我们</a> > 公司½Ž€ä»?/td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top" style="vertical-align:top; text-align:left; padding:8px; font-size:14px; line-height:18px;"> <div class="bg_gray">½Ž€ä»?/div> <p style="margin:10px 0px;">  锦程物流¾|‘(www.hjzosm.liveåQ‰æˆç«‹äºŽ2003òqß_¼Œæ˜¯å…¨çƒç½‘上物‹¹äº¤æ˜“市场。锦½E‹ç‰©‹¹ç½‘自成立以来,始终以电子商务和¾|‘络公共òq›_°ä¸ÞZ¾æ‰˜ï¼Œä»¥ç½‘¾lœè¥é”€æŽ¨å¹¿ã€ç½‘¾lœäº¤æ˜“、网¾lœç»“½Ž—、网¾lœç‰©‹¹é‡‘融、信誉体¾pȝ­‰å¤šå…ƒåŒ–网¾lœæœåŠ¡äؓ手段åQŒæ•´åˆå›½å†…外物流行业资源和èåN易客戯‚µ„源,打造èåN易商面向物流提供商的¾|‘络物流集中采购渠道、物‹¹æä¾›å•†é¢å‘贸易商的¾|‘络营销渠道、物‹¹æä¾›å•†ä¹‹é—´çš„同行网¾lœé‡‡è´­åˆä½œæ¸ é“,打造成资源集中、安全、快æïLš„物流交易和结½Ž—服务åã^台ã€?br /> <br /> 锦程物流¾|‘è¿ž¾l­ä¸¤òq´ç‹¬æ½ç”±ä¸­å›½ç‰©æµè¡Œä¸šåä¼šé¢å‘的“最佳物‹¹BtoB¾|‘站”、“中国物‹¹æœ€ä½›_ª’体”殊荣;˜qžç®‹ä¸‰å¹´ç‹¬æ½ç”±ã€Šç”µå­å•†åŠ¡ä¸–界》评选出的“中国行业电子商务网站TOP100”称受÷€‚è¿ž¾l­ä¸¤òq´è£èŽïL”±ã€Šäº’联网周刊》评选出的“中国商业网ç«?00强”称受÷€?br /><span class="ff" style="padding:15px"><img src="http://www.hjzosm.live/about/images/gsjj-3.jpg" style="float:right; padding:10px;" /></span> <br />  目前åQŒé”¦½E‹ç‰©‹¹ç½‘已经成äؓ汇聚全球物流提供商资源、èåN易商资源以及行业相关资源的集中地åQŒæ‹¥æœ‰æ¥è‡?00多个国家和地åŒø™¿‘千万的企业用æˆøP¼Œæ¯å¤©å‡æœ‰æ•°åä¸‡å®¶çš„物‹¹ä¾›éœ€åŒæ–¹ä¼ä¸šå‘布供应、运仗÷€æ‹›æ ‡ã€ä»£ç†ç­‰é‡è¦ä¿¡æ¯ã€?br /><br />  锦程物流¾|‘不断创æ–îCñ”品、提升服务,解决物流行业痛点åQŒç›¸¾l§æŽ¨å‡ÞZº†ç‰©æµè¡Œä¸šçš„诚信标准“信誉é€?sup>TM</sup>”、基于诚信认证的‹¹·å¤–代理推广服务“国际信誉通TM”。在强大的åã^台支持之下,锦程物流¾|‘å°†¾l§ç®‹ç”¨æ›´åŠ å¤šå…ƒåŒ–的模式带领物‹¹è¡Œä¸šç½‘¾lœåŒ–çš„è¿›½E‹ã€?br /> <br /> <div class="bg_gray">里程¼„?</div> <br /> <div class="lcb"> <b>2019òq?/b><br /> 12月,荣获2019òq´ä¸­å›½èˆª˜qä¸šåå¤§¿U‘技创新企业<br /> 9月,½W¬åä¸€å±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰会在òq¿å·žæˆåŠŸä¸‘ÖŠžåQŒå‚会äh数突ç ?700äº?br /> 8月,2019物流¾_¾è‹±æ±‡Â¯‚µ„源共享打造物‹¹ç”Ÿæ€åœˆä¸»é¢˜è®ºå›åœ¨ä¸Š‹¹ähˆåŠŸä‹DåŠ?br /> 6月,½W¬ä¸€å±Šâ€œä¸€å¸¦ä¸€è·¯â€å›½é™…物‹¹ä¼ä¸šå³°ä¼šåœ¨é‡åº†æˆåŠŸä¸‘ÖŠž<br /> 4月,校企联盟实现有偿服务模式åQŒäؓ物流行业客户提供更äؓ¾_‘Ö‡†çš„招聘服åŠ?br /> 4月,在线报关òq›_°å®žçŽ°éƒ¨åˆ†å•è¯è‡ªåŠ¨è¯†åˆ«<br /> 4月,½W¬åå±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰会在马来西亚吉隆坡成功ä‹D办,首次在æ“v外突破千人参ä¼?br /> <b>2018òq?/b><br /> 10月,½W¬ä¹å±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰会在重庆成功丑֊žåQŒå‚会äh数突ç ?500äº?br /> 9月,2018物流季·天‹z¥ç«™èµ„源å…׃ín打造物‹¹ç”Ÿæ€åœˆä¸»é¢˜è®ºå›åœ¨å¤©‹z¥æˆåŠŸä‹DåŠ?br /> 9月,在线报关òq›_°æ­£å¼ä¸Žå•ä¸€½H—口实现数据å¯ÒŽŽ¥<br /> 6月,2018物流季·上‹¹ïL«™èµ„源å…׃ín打造物‹¹ç”Ÿæ€åœˆä¸»é¢˜è®ºå›åœ¨ä¸Š‹¹ähˆåŠŸä‹DåŠ?br /> 6月,首届航运物流界“职来职往”äh才竞聘大赛成功ä‹DåŠ?br /> 5月,JCtrans Freight Forwarders Forum Germany主题论坛在å¯d国汉堡成功ä‹DåŠ?br /> 5月,锦程物流¾|‘内部结½Ž—ç³»¾lŸæ­£å¼ä¸Š¾U¿ï¼Œå®žçŽ°å…¬å¸å†…部全业务流½E‹ä¿¡æ¯åŒ–½Ž¡ç†<br /> 4月,½W¬å…«å±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰会在泰国æ›ÆD°·æˆåŠŸä¸‘ÖŠž<br /> 1月,JCtrans Freight Forwarders Forum Malaysia主题论坛在马来西亚吉隆坡成功丑֊ž<br /> <b>2017òq?/b><br /> 11月,荣获2017òq´åº¦ä¸­å›½ç‰©æµåˆ›æ–°å‘展——物‹¹æœåŠ¡äñ”品创新奖<br /> 10月,校企联盟™å¹ç›®æˆåŠŸå®žçŽ°â€œçº¿ä¸?¾U¿ä¸‹â€è”动服务模å¼?br /> 9月,物流交易和结½Ž—服务åã^å?T.C.S成功上线åQŒäؓ客户提供跨境¾l“算服务<br /> 9月,½W¬ä¸ƒå±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰会在宁æ‡L成功丑֊žåQŒå‚会äh数突破千äº?br /> 7月,在线报关™å¹ç›®æˆåŠŸä¸Šçº¿<br /> 5月,全球物流企业发展å³îC¼šé¦–次走出‹¹·å¤–在泰国成功ä‹DåŠ?br /> 1月,货运险在¾U¿æŠ•ä¿é¡¹ç›®æˆåŠŸä¸Š¾U?br /> <b>2016òq?/b><br /> 11月,荣获电子商务与供应链融合创新å¥?br /> 7月,入选全国首æ‰ÒŽ™ºæ…§ç‰©‹¹é…é€ç¤ºèŒƒä¼ä¸?br /> 6月,成功ä¸ÕdŠžç‰©æµä¼ä¸šå¦‚何玩è{“互联网+”主题论坛—青岛站<br /> 4月,成功ä¸ÕdŠžç‰©æµä¼ä¸šå¦‚何玩è{“互联网+”主题论坛—上‹¹ïL«™<br /> <b>2015òq?/b><br /> 11月,荣获中国物流业大奖——中国公å…Þq‰©‹¹ä¿¡æ¯åã^台金å¥?br /> 11月,正式推出“营销大师”系列äñ”品(企业版、集团版åQ?br /> 9月,成功ä¸ÕdŠž2015½W¬å››å±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰ä¼?br /> 8月,成功ä¸ÕdŠžç‰©æµä¼ä¸šå¦‚何玩è{“互联网+”主题论坛—大˜qžç«™<br /> 7月,全国首款‹¹¯‚¿è´¹çº¿ä¸Šæ”¯ä»˜åã^台“美元快付”成功上¾U?br /> 6月,成功ä¸ÕdŠžç‰©æµä¼ä¸šå¦‚何玩è{“互联网+”主题论坛—天‹z¥ç«™<br /> <b>2014òq?/b><br /> 11月,物流在线交易òq›_°â€?可‚ˆ±â€é¡¹ç›®è£èŽ?014电子商务集成创新å¥?br /> 10月,2014中国最佳物‹¹ä¿¡æ¯åŒ–服务企业<br /> 9月,成功ä¸ÕdŠž2014½W¬ä¸‰å±Šå…¨çƒç‰©‹¹ä¼ä¸šå‘展峰ä¼?br /> 8月,物流在线交易òq›_°â€?可‚ˆ±â€é¡¹ç›®åˆ—入大˜qžå¸‚信息化徏设专™åšw¡¹ç›?br /> 8月,合作风险保障™å¹ç›®æ­£å¼ä¸Šçº¿<br /> 6月,物流信息化系¾lŸä¸Š¾U¿è¿è?br /> 5月,荣获“青òq´æ–‡æ˜Žå·â€ç§°å?br /> <b>2013òq?/b><br /> 12月,˜qä­h采购软äšg荣获国家版权局颁发的计½Ž—机软äšg著作权证ä¹?br /> 10月,物流在线交易òq›_°æˆäؓ国家工信部创新试点工½E‹é¡¹ç›?br /> 9月,在上‹¹·éš†é‡å¬å¼€â€?013物流企业发展与供应链创新å³îC¼šâ€?br /> 3月,2013òq´åº¦å…æ£€ä¼ä¸š<br /> <b>2012òq?/b><br /> 10月,荣获“青òq´æ–‡æ˜Žå·â€ç§°å?br /> 7月,整合上æ“v港、宁波港与厦门港物流资讯、三港联动,华东分站隆重上线。(http://hd.jctrans.comåQ?br /> 3月,2012òq´åº¦å…æ£€ä¼ä¸š<br /> <b>2011òq?/b><br /> 7月,信誉通会员面向物‹¹ä¼ä¸šåŠä¸ªäh推出的企业版EIP、个人版PCP<br /> 6月,行业首创物流微博正式上线˜qè¥åQˆhttp://t.jctrans.comåQ?br /> <b>2010òq?/b><br /> 9月,¾U¿ä¸‹DM《物‹¹é‡‡è´­æ‰‹å†Œã€‹éš†é‡æŽ¨å‡?br /> <b>2009òq?/b><br /> 8月,集船期运仗÷€ç‰©‹¹æœåŠ¡ã€ä¼ åª’äؓ一体的全新开攑ּ¾|‘上物流òq›_°æ­£å¼˜qè¥<br /> 6月,首个¾|‘络同行物流采购市场正式˜qè¥<br /> 6月,新版èˆÒŽœŸ˜qä­hòq›_°å¯åŠ¨<br /> 2月,在线咨询中心正式˜qè¥<br /> <b>2008òq?/b><br /> 10月,由锦½E‹ç‰©‹¹ç½‘ä¸ÕdŠžçš„â€?008锦程物流¾|‘全球货代峰会”在上æ“v成功丑֊ž<br /> 2月,新船期频道上¾U¿ï¼Œè¯¥é¢‘道汇集了˜q?00条直达航¾U¿èˆ¹æœŸå’Œ˜q?000条中转航¾U¿èˆ¹æœŸã€?00余家船东èˆÒŽœŸåQŒæ˜¯ç›®å‰å›½å†…互联¾|‘最完整的船期信息资源ã€?br /> 1月,物流行业唯一的商业即旉™€šè®¯å·¥å…·â€”—“物‹¹é€?008”重装上é˜?br /> <b>2007òq?/b><br /> 11月,锦程物流¾|‘会员数量突ç ?0万,高çñ”会员数量½Hç ´3000å?br /> 4月,旨在记录物流与èåN易互联网上融合的《网上物‹¹ã€‹æ­£å¼åˆ›åˆ?br /> <b>2006òq?/b><br /> 6月,正式推出针对全球货运代理和国际èåN易客æˆïLš„“国际信誉通TM ”服åŠ?br /> 3月,正式推出“信誉通Â?”服åŠ?br /> <b>2005òq?/b><br /> 10月,推出中国物流¾|‘ç«™½W¬ä¸€ä¸ªâ€œä¿¡èª‰è¯„价体¾p Z€?br /> 6月,首推½W¬ä¸€ä¸ªç‰©‹¹è¡Œä¸šå³æ—‰™€šè®¯å·¥å…· ——â€?物流通TM â€?br /> 3月,锦程物流¾|‘交易中心客æˆäh³¨å†Œé‡½Hç ´ 50000<br /> <b>2004òq?/b><br /> 8月,锦程物流¾|‘社区首‹Æ¡ä¸Šä¼?br /> 5月,锦程物流¾|‘交易中心首‹Æ¡ä¸Šä¼?br /> <b>2003òq?/b><br /> 12月,锦程物流¾|?物流行业¾|‘站排名位居中国½W¬ä¸€<br /> 2月,锦程物流¾|‘资讯服务上¾U?br /> </div> </p> <br /> <br /> <div class="bg_gray">荣誉:</div> <br /> </td> </tr> </table> <table width="694" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" font-size:12px"> <tr> <td width="142" valign="top"><p align="center"><strong><img width="80" height="108" src="http://www.hjzosm.live/about/images/gongsijianjie1_clip_image002.jpg" /></strong><strong> </strong></p></td> <td width="142" valign="top"><p align="center"><strong><img width="80" height="107" src="http://www.hjzosm.live/about/images/gongsijianjie1_clip_image004.jpg" /></strong><strong> </strong></p></td> <td width="142" valign="top"><p align="center"><strong><img width="80" height="107" src="http://www.hjzosm.live/about/images/gongsijianjie1_clip_image006.jpg" /></strong><strong> </strong></p></td> <td width="142" valign="top"><p align="center"><strong><img width="82" height="109" src="http://www.hjzosm.live/about/images/gongsijianjie1_clip_image008.jpg" /></strong><strong> </strong></p></td> </tr> <tr> <td width="142" align="center" valign="top"> <p> 行业电子商务¾|‘ç«™ TOP100<br /> 《电子商务世界ã€?strong> </strong> </p> </td> <td width="142" align="center" valign="top"> <p> 最佳物‹¹BtoB¾|‘ç«™ <br /> 中国物流行业协会<strong> </strong> </p> </td> <td width="142" align="center" valign="top"> <p> 中国最佳物‹¹åª’ä½?<br /> 中国物流行业协会<strong> </strong> </p> </td> <td width="142" align="center" valign="top"> <p> 中国商业¾|‘ç«™100å¼?<br /> 《电子商务世界ã€?strong> </strong> </p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <!--[if !IE]>ž®ùNƒ¨å¼€å§?![endif]--> <div id="jcfoot10"> <p class="map"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/about/gongsijianjie.htm"> 关于我们</a> â”?<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/about/fuwutiaokuan.htm">服务条款</a> â”?<a target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/about/falvshengming.htm">法律声明</a> â”?<a target="_blank" href="http://ccp.jctrans.com/hlp_bank.html">支付方式</a> â”?<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/Tutorial/video.html"><font color="#FF0000">视频教程</font></a> â”?a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.hjzosm.live/adservice/index.htm">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a> â”?<a target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/map/map.htm"> ¾|‘站地图</a> â”?<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/about/fenzhijigou.htm">联系我们</a> â”?<a target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/youqing/html/youqing.htm">友情链接</a> <!--â”?<a href="http://www.hjzosm.live/league/index.htm" target="_blank">代理加盟</a>--> </p> <p class="copyright"> 锦程物流¾|‘版权所æœ?000- <script type="text/javascript">var date = new Date(); document.write(date.getFullYear() + "òq?.charAt(date.getDay()));</script> 京ICPè¯?60822å? </p> <p class="cn-en"><a target="_blank" href="http://www.hjzosm.live/">中国ç«?/a> | <a target="_blank" href="http://www.jctrans.net/">国际ç«?/a></p> <p class="web-info"> 电信业务审批[2006]字第487å?| 电信与信息服务业务经营许可证060822å? | 北京市公安局‹¹äh·€åˆ†å±€¾|‘监中心备案 ¾~–号:1101081231 </p> <ul class="examination"> <li name="ipcn"> <a> <strong></strong> <img width="100" height="50" alt="¾|‘站备案" src="http://www.hjzosm.live/images/Authentication_1.jpg" /> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="http://jubao.12377.cn:13225/reportinputcommon.do" target="_blank"> <img width="100" height="50" alt="举报中心" src="http://www.hjzosm.live/images/Authentication_2.jpg" /> </a> </li> <li name="ipcn"> <img width="100" height="50" alt="¾|‘站协会" src="http://www.hjzosm.live/images/Authentication_3.jpg" /> </li> <li> <a rel="nofollow" href="http://www.ga.dl.gov.cn/" target="_blank"> <img width="100" height="50" alt="¾|‘络110" src="http://www.hjzosm.live/images/Authentication_4.jpg" /> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="http://www.hjzosm.live/Qualification.html" target="_blank"> <img width="100" height="50" alt="工商资质" src="http://www.jctrans.cn/images/aq/gszz.gif" /> </a> </li> <li> <a> <img width="100" height="50" alt="无线¾|‘同ç›? src="http://www.hjzosm.live/images/Authentication_5.jpg" /> </a> </li> <li> <img alt="本站举报电话" src="http://www.hjzosm.live/images/jb.jpg" width="160" /> </li> </ul> </div> <!--[if !IE]>ž®ùNƒ¨¾l“束<![endif]--> <a href="http://www.hjzosm.live/"><span class="STYLE1">ÇòÇò´ó×÷Õ½×ßÊÆͼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.piqkl.com/">重庆时时彩</a> <a href="http://www.539373.live/">¹ÉƱÅä×ÊÓÐÆ­¾ÖÂð</a> <a href="http://www.856928.live">ÌåÇòÍø¾É°æ±È¾É°æ±È·Ö</a> <a href="http://www.cenhy.com/">极速时时彩</a> <a href="http://www.omeyu.com/">澳洲幸运8</a> <a href="http://www.160203.live">ÌåÇòÍø¼´Ê±±È·ÖÖ±²¥</a> <a href="http://www.2441463.live">ÆÚÆÚÓ¯Åä×Ê</a> <a href="http://www.bowqa.com/">福彩3d</a> <a href="http://www.heaas.com/">河南快赢481</a> <a href="http://www.449938.live/">ÏÂÔØ´óÖǻ۹ÉƱÐÐÇéÈí¼þ</a> <a href="http://www.960977.live/">¹ÉƱ·ÖÎöʦÔõô¿¼</a> <a href="http://www.816237.live/">ÉÏÖ¤Ö¸ÊýÿÈÕÐÐÇé·ï»ËÍø</a> <a href="http://www.agwon.com/">顶呱刮</a> <a href="http://www.dolel.com/">湖北快3</a> <a href="http://www.qqzmq.com/">江西快三</a> <a href="http://www.599756.live">ÑÇÖÞ¼´Ê±ÅâÂÊ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>